4 Сезона. Туристический Петербург

Санкт Петербург объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2023 году.

В преддверие нового, знаменательного для Северной столицы года Комитет по развитию туризма и Комитет по культуре совместно с Центральным выставочным залом «Манеж» организуют уличный художественно-просветительский проект «4 сезона», призванный подчеркнуть красоту и многогранность облика Санкт-Петербурга.

«4 сезона» – это серия арт-объектов скульптора Романа Ермакова. Каждая из фигур ассоциативно связана с одним из четырёх времён года. Художник размышляет о разных природных состояниях города и их образах.

Выставка пройдёт в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года в историческом центре – в Александровском саду. Логичным завершением туристического маршрута по «4 сезонам» станет новогодняя инсталляция-ёлка у западного фасада ЦВЗ «Манеж». Здесь тема «Времена года» найдёт отражение в новогодних художественных символах.

4 Сезона. Туристический Петербург

Санкт Петербург объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2023 году.

В преддверие нового, знаменательного для Северной столицы года Комитет по развитию туризма и Комитет по культуре совместно с Центральным выставочным залом «Манеж» организуют уличный художественно-просветительский проект «4 сезона», призванный подчеркнуть красоту и многогранность облика Санкт-Петербурга.

«4 сезона» – это серия арт-объектов скульптора Романа Ермакова. Каждая из фигур ассоциативно связана с одним из четырёх времён года. Художник размышляет о разных природных состояниях города и их образах.

Выставка пройдёт в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года в историческом центре – в Александровском саду. Логичным завершением туристического маршрута по «4 сезонам» станет новогодняя инсталляция-ёлка у западного фасада ЦВЗ «Манеж». Здесь тема «Времена года» найдёт отражение в новогодних художественных символах.

AZ 

4 MÖVSÜM. TURİSTİK PETERBURQ

Sankt-Peterburq 2023-cü ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Şimal Paytaxtı üçün əlamətdar olan yeni il ərəfəsində Turizmin İnkişafı Komitəsi Manej Mərkəzi Sərgi Zalı ilə birlikdə Sankt-Peterburqun görkəminin gözəlliyini və çox yönlülüyünü nümayiş etdirmək məqsədiylə nəzərdə tutulmuş açıq səma altında “4 mövsüm” adlı bədii-maarifləndirici layihə təşkil edəcək.

“4 mövsüm” heykəltəraş Roman Yermakovun sənət nümunələri silsiləsidir. Fiqurların hər biri dörd fəsildən biri ilə əlaqələndirilir. Rəssam şəhərin müxtəlif təbiət hallarını və onların obrazlarını əks etdirir.

Sərgi 2022-ci ilin dekabrından 2023-cü ilin fevralına qədər Aleksandrovski bağı tarixi mərkəzində keçiriləcək. “4 mövsüm” turizm marşrutunun məntiqi yekunu Manej Mərkəzi Sərgi Salonunun qərb fasadının yaxınlığında yolka ağacının quraşdırılması olacaq. Burada “İlin fəsilləri” mövzusu yeni il bədii simvollarında öz əksini tapıb.

AM

4 ՍԵԶՈՆ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ

Սանկտ Պետերբուրգը 2023 թվականին հայտարարվել է Անկախ Պետությունների Համագործակցության մշակութային մայրաքաղաք։ Հյուսիսային մայրաքաղաքի համար նոր, նշանակալից տարվան ընդառաջ Զբոսաշրջության

զարգացման կոմիտեն «Մանեժ» կենտրոնական ցուցասրահի հետ համատեղ կազմակերպում է «4 եղանակներ» փողոցային գեղարվեստական և լուսավորչական նախագիծը, որը նախատեսված է ընդգծելու Սանկտ Պետերբուրգի կերպարի գեղեցկությունն ու բազմազանությունը:

«4 եղանակները» քանդակագործ Ռոման Երմակովի արտ օբյեկտների մի շարք է։ Ֆիգուրներից յուրաքանչյուրը ասոցիատիվ կապված է չորս եղանակներից մեկի հետ: Նկարիչն անդրադառնում է քաղաքի տարբեր բնական վիճակներին և դրանց պատկերներին:

Ցուցահանդեսն անցկացվում է 2022 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2023 թվականի փետրվարը պատմական կենտրոնում՝ Ալեքսանդրովսկի պարտեզում: «4 եղանակներով» զբոսաշրջային երթուղու տրամաբանական ավարտը կլինի տոնածառի ամանորյա ինստալացիան «Մանեժ»ԿՑՍ-ի արևմտյան ճակատի մոտ: Այստեղ «Տարվա եղանակներ» թեման արտացոլված է ամանորյա գեղարվեստական խորհրդանիշներում։

BE

4 СЕЗОНЫ. ТУРЫСТЫЧНЫ ПЕЦЯРБУРГ

Санкт-Пецярбург аб'яўлены культурнай сталіцай Садружнасці Незалежных Дзяржаў у 2023 годзе. Напярэдадні новага, знамянальнага для Паўночнай сталіцы года Камітэт па развіцці турызму сумесна з Цэнтральнай выставачнай залай «Манеж» арганізуюць вулічны мастацка-асветніцкі праект «4 сезоны», закліканы падкрэсліць прыгажосць і шматграннасць аблічча Санкт-Пецярбурга.

«4 сезоны» — гэта серыя арт-аб'ектаў скульптара Рамана Ермакова. Кожная з фігур асацыятыўна звязана з адной з чатырох пор года. Мастак разважае пра розныя прыродныя станы горада і іх вобразы.

Выстава праходзіць у перыяд са снежня 2022 года па люты 2023 года ў гістарычным цэнтры — у Аляксандраўскім садзе. Лагічным завяршэннем турыстычнага маршруту па «4 сезонах» стане навагодняя інсталяцыя-ёлка ля заходняга фасада ЦВЗ «Манеж». Тут тэма «Поры года» знаходзіць адлюстраванне ў навагодніх мастацкіх сімвалах.

KZ

4 МЕЗГІЛ. ТУРИСТІК ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург 2023 жылы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының мәдени астанасы болып жарияланды. Солтүстік астана үшін жаңа, айрықша жылдың қарсаңында Туризмді дамыту жөніндегі комитет «Манеж» Орталық көрме залымен бірігіп Санкт-Петербург қаласының әсемдігі мен көпқырлылығына назар аударуға арналған «4 мезгіл» көшедегі көркемдік-ағартушылық жобасын ұйымдастырады.

«4 мезгіл» – бұл мүсінші Роман Ермаковтың арт-объектілер сериясы. Мүсіндердің әрқайсысы төрт жыл мезгілінің әрқайсысына ассоциативті түрде байланысты. Суретші қаланың әртүрлі табиғи күйлері мен олардың кейіптері туралы ойланады.

Көрме 2022 жылғы желтоқсаннан бастап 2023 жылғы ақпанға дейінгі кезеңде тарихи орталық – Александр саябағында өтеді. «4 мезгіл» бойынша туристік бағдар «Манеж» ОКЗ батыс қасбетінің жанындағы жаңа жылдық инсталляция-шыршамен тиянақты түрде аяқталады. Мұнда «Жыл мезгілдері» тақырыбы жаңа жылдық көркемдік таңбаларда көрініс табады.

KY

4 МЕЗГИЛ. ТУРИСТТИК ПЕТЕРБУРГ

2023-жылы Санкт Петербург көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин маданий борбору болуп жарыяланды. Түндүк борбору үчүн жаңы жана маанилүү жылдын алдында Туризмди өнүктүрүү комитети “Манеж” борбордук көргөзмө залы менен бирге Санк-Петербургдун кооздугун жана көп кырдуулугун белгилөөгө чакырган “4 мезгил” аталышында көчөдөгү көркөм-билим берүүчү долбоорун уюштурат.

“4 мезгил” – бул скульптор Роман Ермаковдун арт-объектилеринин сериясы. Ар бир фигура шайкештик түрдө жылдын төрт мезгилинин бири менен байланыштуу. Сүрөтчү шаардын түрдүү жаратылыштык абалдары жана алардын образдары тууралуу ой жүгүртөт.

Көргөзмө тарыхый борбор болгон Александр бакчасында 2022-жылдын декабрь айынан 2023-жылдын февралына чейин өткөрүлөт. “4 мезгил” боюнча туристтик маршруттун логикалык аягы катары “Манеж” борбордук жарманкенин батыш фасадындагы Жаңы жылдык балатынын инсталляциясы болмокчу. Бул жерде “Жыл мезгилдери” темасы жаңы жылдык көркөм белгилерде чагылдырылат.

MO

4 ANOTIMPURI PETERSBURGUL TURISTIC

Sankt Petersburgul a fost declarat capitala culturală a Comunității Statelor Independente în 2023. În ajunul unui nou an semnificativ pentru capitala Nordică, Comitetul pentru Dezvoltarea Turismului, împreună cu Sala Centrală de Expoziții „Manezh”, organizează un proiect educațional și de artă stradală „4 anotimpuri”, menit să sublinieze frumusețea și diversitatea aspectului Sankt Petersburgului.

„4 anotimpuri” este o serie de obiecte de artă ale sculptorului Roman Ermakov. Fiecare dintre figuri este legată asociat cu unul dintre cele patru anotimpuri. Artistul cugettă asupra diferitelor stări naturale ale orașului și asupra imaginilor acestora.

Expoziția se desfășoară între perioada din decembrie 2022 până în februarie 2023 în centrul istoric - în grădina lui Alexandru. Concluzia logică a traseului turistic „4 anotimpuri” va deveni instalația de Revelion – bradul lângă fațada de vest a Sălii Centrale de Expoziții „Manezh”. Aici tema „Anotimpuri” se reflectă în simbolurile artistice de Anul Nou. 

TG

4 ФАСЛ. ПЕТЕРБУРГИ САЙЁҲӢ

Санкт-Петербург дар соли 2023 пойтахти фарҳангии Иттиҳоди Давлатҳои Муштаракулманофеъ эълон шудааст. Дар арафаи соли нави аҳамиятноки барои Пойтахти Шимолӣ Кумита оид ба рушди сайёҳӣ дар якҷоягӣ бо Толори намоишгоҳии марказӣ «Манеж» лоиҳаи кӯчагии бадеиву маърифатпарварии «4 фасл»-ро ташкил мекунанд, ки барои таъқид намудани зебоӣ ва гуногунии шаклу шамоили Санкт-Петербург даъват шудааст.

«4 фасл» – ин силсилаи арт-объектҳои ҳайкалтарроши Роман Ермаков мебошад. Ҳар яке аз муҷассамаҳо фикран бо яке аз ҷаҳор фасли сол алоқаманд мебошад. Рассом дар бораи ҳолатҳои гуногуни табиатии шаҳр ва образҳои он фикр мекунад.

Намоишгоҳ дар давраи аз декабри соли 2022 то феврали соли 2023 дар маркази таърихӣ – боғи Александров мегузарад. Итмоми мантиқии маршрути сайёҳӣ дар «чор фасл» инсталятсия – арчаи солинавӣ дар фасади ҷануби Толори марказии намоишгоҳии «Манеж». Дар ин ҷой мавзӯъи «Фаслҳои сол» дар аломатҳои бадеии солинавӣ инъиқос меёбад.

UZ

4 FASL. SAYYOHLI PETERBURG

Sankt-Peterburg 2023-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining madaniy poytaxti deb e'lon qilindi. Shimoliy poytaxt uchun yangi, muhim yil arafasida qo'mita turizmni rivojlantirish bo'yicha "Manej" Markaziy ko'rgazma zali bilan birgalikda Sankt-Peterburg qiyofasining go'zalligi va ko'p qirraliligini ta'kidlash uchun mo'ljallangan "4 fasl" ko'cha badiiy-ma'rifiy loyihasi tashkil etilmoqda.

"4 fasl" – haykaltarosh Roman Yermakovning bir qator san’at buyumlari. Shakllarning har biri to'rt fasldan biri bilan assotsiativ ravishda bog'langan. Rassom shaharning tabiat hodisalari tasvirlari haqida fikr yuritadi.

Ko'rgazma 2022-yil dekabrdan 2023-yil fevralgacha tarixiy markaz bo’lmish Aleksandriyskiy bog'ida bo'lib o'tadi. "4 fasl" bo’ylab sayyohlik yo’nalishining mantiqiy yakunlanishi yangi yil installyatsiyasi bo'ladi-"Manej"Markaziy markazining g'arbiy jabhasidagi Rojdestvo daraxti. Bu erda "fasllar" mavzusi yangi yil badiiy ramzlarida aks etadi.